Αγορά info.gr. Τα πάντα για την ελληνική αγορά.

ΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΙΣΩ

Δώρα δημοσίων σχέσεων

Τα δώρα δημοσιών σχέσεων είναι μια ξεχωριστή κατηγορία στα διαφημιστικά- επιχειρηματικά δώρα. Τα δώρα δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του τμήματος δημοσίων σχέσεων μιας εταιρείας και επιβαρύνουν τον προυπολογισμό του.

Στην πιο απλή μορφή τους τα δώρα δημοσίων σχέσεων μπορεί να είναι δωρεάν προιόντα της εταιρείας

Σχετικό άρθρο με τα διαφημιστικά δώρα και τα δώρα δημοσίων σχέσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

ΔΩΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το www.marketinfo.gr είναι ένα website αφιερωμένο στην ελληνική αγορά και στα ελληνικά καταστήματα. Ένα φιλόδοξο project, μια πλήρης χαρτογράφηση της ελληνικής αγοράς και παρουσίαση της στο ίντερνετ. Μια δημιουργία του www.internetinfo.gr.

INTERNETINFO © MARKETINFO.GR